Auditul GDPR presupune o analiză complexă și completă a tuturor datelor prelucrate în companie, a modului de prelucrare și a securității oferite de compania dumneavoastră.

Scopul desfășurării unui Audit GDPR este evaluarea posibilelor riscuri cu privire la protecția datelor și stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea lor.

Un audit va determina dacă politicile și procedurile unei companii îndeplinesc cerințele GDPR și dacă nu, unde trebuie îmbunătățite, pentru a evita sancțiunile.

Cine are nevoie de audit GDPR?

Orice companie care procesează date personale este obligată să întreprindă un proces regulat de verificare, evaluare și apreciere a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice care garantează securitatea prelucrării.

Totuși, orice firmă beneficiază dintr-un proces de evaluare și implementare a măsurilor GDPR. De multe ori, companiile nici nu știu dacă GDPR li se aplică și lor. Șansele sunt că se aplică.

Află dacă și compania ta procesează date personale

Ce înseamnă un audit GDPR?

1. Examinare profesională

Acest serviciu presupune o examinare în detaliu a modului în care compania dumneavoastră prelucrează datele cu caracter personal și asigură conformitatea cu cerințele în vigoare la nivel european, prin evaluarea riscurilor și cartografierea datelor în mod eficient;

2. Raport complet

Se va emite un raport complet care va conține atât gradul de conformitate la nivel actual, analiza măsurilor tehnice existente, evaluarea riscurilor asociate dar și recomandări în cazul neconformității prelucrării datelor și posibile amenințări la care compania este expusă la momentul actual; Include Analiza gap, evaluarea riscurilor, evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA), listă de verificare pentru a asigura conformitatea și sugestii pentru modificări.

3. Elaborarea unui plan de acțiune

Vom emite un plan de acțiune pentru conformarea cu GDPR. Aceasta include recomandări pentru securizarea datelor cu caracter personal prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate.