Val de amenzi GDPR în luna noiembrie 2022

Val de amenzi GDPR

Luna noiembrie a fost una extrem de incărcată pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, toate cercetările rezultând într-un total de 8 amenzi.

Luna a debutat cu o amendă  de 2000 euro în sarcina Companiei Naționale Poșta Română pentru pierderea unor trimiteri poștale care conțineau decizii de stabilire a drepturilor de pensie, carnete de muncă și certificate de deces, fiind afectate 35 de persoane fizice.

Cu 5000 euro a fost amendat operatorul SC Prestige Media SRL pentru publicarea pe site-ul acestuia a 23 decizii de concediere a unor angajați care nu se aflaseră în relații contractuale cu acesta, fiind dezvăluite date personale precum nume, prenume, abateri disciplinare, funcție și număr contract de muncă, toate obținute fără temei legal.

O amendă mai puțin substanțială a primit operatorul SC Das Sense Society SRL (1000 euro) pentru refuzul de a coopera cu Autoritatea în vederea justificării amplasării unor camere de supraveghere care surprindeau atât spațiul public, cât și cel privat (rampa și scările de acces într-un complex de locuințe, intrarea într-un supermarket).

Cea mai mare sancțiune de luna aceasta a fost aplicată operatorului Raiffeisen Bank SA și a însumat aproximativ 28.000 euro. Operatorul a trimis un număr de 17 notificări referitoare la simulări ale deciziilor de creditare pentru un broker extern de credite, omisiunea unor clienți de a semna documentația aferentă unor operațiuni de prescoring, prelucrarea de date de către operator în legătură cu acordarea unor facilități de credit, fără ca persoana fizică în cauză să le fi solicitat sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal ale unor clienți din contul Smart Mobile al acestora către alți clienți ai operatorului.

O altă sancțiune însemnată a revenit către ING Bank Sucursala București, în cuantum de 20.000 euro pentru divulgarea si accesarea neautorizată a datelor cu caracter personal (date de identificare, de contact, de natura bancara) având ca și consecință efectuarea de operațiuni de plată de către terțe persoane.

Printre amenzile aplicate luna aceasta se mai numără și cea a operatorului Medicover SRL (1000 euro) pentru transmiterea către un client a unui e-mail ce conținea acte adiționale ale contractelor de prestări servicii medicale ce aparțineau altor clienți și operatorului.

Asociația de Proprietari Bld. Pipera 1-2E a fost amendată cu suma de 300 euro pentru dezvăluirea pe grupul de Whatsapp al blocului imagini cu petiționarul din sistemul de supraveghere video.

O ultimă amendă a lunii noiembrie o constituie cea primită de OTP Leasing România SA (3000 euro) deoarece sistemul său informatic nu era la standardele de securitate impuse, astfel că o persoană fizică a putut să acceseze platforma informatică MyLeasing, astfel având acces la datele clienților operatorului și la datele persoanelor juridice reprezentate prin persoane fizice, astfel având loc o breșă de securitate.

 

Written by: Briana Huști